Lut 26 2016

www.arkalwowska.pl

Szef teatru

Szef teatru

 

 

Napisali o nas:

Dziesięć lat z „Arką Lwowską”

25-lecie-teatru-arka-lwowska

Ćwierć wieku Teatru

25 lat Arki Lwowskiej,

25-lecie amatorskiego teatru „Arka Lwowska”

Posłuchaj

25-lecie teatru „Arka Lwowska”


Lip 3 2009

Szef Teatru

Ks. Józef Jan Dudek

sportowiec

Teatr jest formą zaspokajania i budzenia różnorodnych potrzeb intelektualnych, ekspresyjnych, emocjonalnych i estetycznych człowieka. Szczególnie teatr współczesny stara się wychodzić naprzeciw poszukiwaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne człowieka, odpowiada na potrzebę prawdy i autentyczności, poszukuje odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jaki jest sens i cel jego życia?

Kościół w Polsce idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego II rozpoczął szeroko zakrojoną działalność, która obejmowała wiele dziedzin ludzkiego życia, poszukując nowych dróg dotarcia do szerokich kręgów społecznych z Dobrą Nowiną. Wśród form pracy duszpasterskiej znalazły się również i takie, które obejmowały środowiska twórcze, w tym również teatralne.

Fragment pracy magisterskiej

ADRES e-mail: arkalwowska@gmail.com


Cze 19 2009

Zaczynamy!